Цөөн үгээр

- Мэдээ - Мэдээ - Мэдээ

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 221
Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл Актын төслийн танилцуулга Санал өгөх хаяг Санал авч дуусах хугацаа
1 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийг боловсруулах, мэдээлэл өгөх, солилцох Танилцуулга zdtg@selenge.gov.mn 2017-03-26