Цөөн үгээр

- Сүхбаатар сумын Засаг даргын захирамж - Орон нутгийн сонгуультай холбогдуулан гаргасан Засаг даргын А захирамж - 2020 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлага эхэллээ

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2020-11-08 Цахимаар
Хүлээж авсан
Түвшинжаргал: сайтын мэдээллээ тогтмол шинэчлэх ямар ч мэдээдлэл оруулахгүй юм. Иргэдэд цахим хуудсаара дамжуулан ил тод мэдээлэл өгч байхыг хүсч байна.
2020-11-03 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2020-11-08 Цахимаар
Хүлээж авсан
Түвшинжаргал: сайтын мэдээллээ тогтмол шинэчлэх ямар ч мэдээдлэл оруулахгүй юм. Иргэдэд цахим хуудсаара дамжуулан ил тод мэдээлэл өгч байхыг хүсч байна.
2020-11-03 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ