Цөөн үгээр

- Мэдээ - Мэдээ - Мэдээ

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2020-01-17 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2020-01-09 Цахимаар
Хүлээж авсан
jargal: Танай сумын дэлгэрэнгүй танилцуулга мэдээлэл олдохгүй байна. Мэдээлэл байвал jaankaad@yahoo.com руу явуулж өгч тус болно уу
2020-01-17 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Санал хүсэлт 2020-01-09 Цахимаар
Хүлээж авсан
jargal: Танай сумын дэлгэрэнгүй танилцуулга мэдээлэл олдохгүй байна. Мэдээлэл байвал jaankaad@yahoo.com руу явуулж өгч тус болно уу
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй