Цөөн үгээр

- Мэдээ - Мэдээ - Мэдээ

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2019-10-16 Цахимаар
Хүлээж авсан
Түвшинжаргал: Сайтын мэдээллийг тогтмол шинэчилж сүүлийн үеийн мэдээллийг оруулж өгөхийг хүсэж байна.
Санал хүсэлт 2019-10-16 Цахимаар
Хүлээж авсан
Түвшинжаргал: Сайтын мэдээллийг тогтмол шинэчилж сүүлийн үеийн мэдээллийг оруулж өгөхийг хүсэж байна.
Санал хүсэлт 2019-10-16 Цахимаар
Хүлээж авсан
Түвшинжаргал: Сайтын мэдээллийг тогтмол шинэчилж сүүлийн үеийн мэдээллийг оруулж өгөхийг хүсэж байна.
Санал хүсэлт 2019-10-16 Цахимаар
Хүлээж авсан
Түвшинжаргал: Сайтын мэдээллийг тогтмол шинэчилж сүүлийн үеийн мэдээллийг оруулж өгөхийг хүсэж байна.
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй